สารสนเทศประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2563

0 (0%)
จำนวนการมาโรงเรียน
0
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
2
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
60,801 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 42 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

71%
เล็ก
30 โรงเรียน
25%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
2%
ใหญ่พิเศษ
1 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ
ทั้งหมด

11,095

  ม.ต้น

6,263

  ม.ปลาย

4,832

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 ป่าซาง 460
2 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 422
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 404
5 เวียงมอกวิทยา 379
-ไม่พบข้อมูล
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1504
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 จักรคำคณาทร 2600

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-06-05 05:57:45
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 11,095 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 6,263 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,832 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-06-05 05:57:45
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 608 คน แยกเป็นชาย 228 คน และหญิง 380 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2563 - 4 มิ.ย. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2563 - 4 มิ.ย. 2563