สารสนเทศประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563

12 (0%)
จำนวนการมาโรงเรียน
0
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
100%
2
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
68,974 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด

31,515

  ม.ต้น

17,069

  ม.ปลาย

14,446

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 466
2 ป่าซาง 461
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 400
5 เวียงมอกวิทยา 363
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เถินวิทยา 1225
2 วังเหนือวิทยา 1195
3 แจ้ห่มวิทยา 1185
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1125
5 เสริมงามวิทยาคม 920
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1504
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 3978
2 จักรคำคณาทร 3159
3 ลำปางกัลยาณี 3142
4 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3139

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-07-07 02:36:50
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 31,515 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,069 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,446 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-07-07 02:36:50
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,167 คน แยกเป็นชาย 435 คน และหญิง 732 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2563 - 6 ก.ค. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2563 - 6 ก.ค. 2563